NAV Navbar
English
shell
 • Web & Mobil Entegrasyon
 • Hemen Yolda
 • Başlarken

  Genel Bakış

  Adisyo Cafe Restoran uygulamasına kayıtlı restoranınıza dilerseniz ilgili endpoint ve birkaç konfigürasyon ile sipariş giriş işlemini yapabilirsiniz. Aşağıda belirtilen birkaç basit adım ile ilk siparişinizi hemen girebilirsiniz;

  1- İlgili restorantın adisyo uygulamasında yer alan ürün listesini x-api-key ve x-api-secret bilgileri ile ’https://ext.adisyo.com/api/external/GetExternalProducts’ adresinden çekmek. GET metodu ile istek gönderilmelidir.

  2- Adisyo uygulamasından alınan ‘x-api-key’ ve ‘x-api-secret’ bilgilerini ilgili http request header’ına eklemek.

  3- Sipariş objesini oluşturmak (JSON).

  4- Sipariş objesi ve adisyo yetkililerinden alınan x-api-key ve x-api-secret bilgileri ile ’https://ext.adisyo.com/api/external/SaveExternalOrder’ adresine request gönderilebilir. POST metodu kullanılmalıdır.

  Api Key ve Secret Key Bilgilerini Alma

  Entegrasyon sağlanacak her bir restoran için adisyo yetkilileri tarafından paylaşılan x-api-key ve x-api-secret bilgileridir. Bu bilgiler gönderilecek Http request’inin header alanında yer almalıdır ve belirtilen formatta olmalıdır, aksi halde işlem gerçekleşmeyecektir. x-api-key ve x-api-secret bilgileri için lütfen adisyo ile iletişime geçiniz.

  Ürün Listesini Görüntüleme

  İlgili restorantın adisyo uygulamasında yer alan ürün listesini x-api-key ve x-api-secret bilgileri ile ’https://ext.adisyo.com/api/external/GetExternalProducts’ adresinden çekmek. GET metodu ile istek gönderilmelidir.

  Örnek Request

  curl https://ext.adisyo.com/api/external/GetExternalProducts
  

  Örnek Response

  {
    "productName": "Hamburger"
    "productCode": null,
    "features": [
      {
        "featureName": "Ekstra Peynir",
        "featureId": 968348,
        "featureCode": null,
        "productId": 2267678,
        "additionalPrice": 3.00",
        "featureHeaderName": "Hamburger İçerik",
      },
      {
        "featureName": "Ekstra Köfte",
        "featureId": 968351,
        "featureCode": null,
        "productId": 2267678,
        "additionalPrice": 6.00",
        "featureHeaderName": "Hamburger İçerik",
      },
      {
        "featureName": "Mantar",
        "featureId": 968359,
        "featureCode": null,
        "productId": 2267678,
        "additionalPrice": 3.00",
        "featureHeaderName": "Hamburger İçerik",
      },
          ],
    "productUnits": [
      {
        "unitName": "Tam",
        "price": 12.00,
        "productUnitId": 2408389,
      },
          ],
    "menus": [
      {
        "menuName": "Büyük Boy Menü( 1lt İçecek)",
        "subProducts": [
          {
            "productName": "Su",
            "productCode": null,
            "productUnitId": 2408366
          },
          {
            "productName": "Ayran",
            "productCode": null,
            "productUnitId": 2408367
          },
          {
            "productName": "Coca Cola",
            "productCode": null,
            "productUnitId": 2408368
          },        {
            "productName": "Soda",
            "productCode": null,
            "productUnitId": 2408369
          },        {
            "productName": "Ice Tea",
            "productCode": null,
            "productUnitId": 2408370
          },
         ]
       }
     ],
    "excludedFeatures": [
      {
            "featureName": "Tiramisu",
            "featureId": 2408376,
            "featureCode": null,
            "productId": 2267678
          }
      {
            "featureName": "Türk Kahvesi",
            "featureId": 2408362,
            "featureCode": null,
            "productId": 2267678
       }
     ]
  }
  
  
  

  Endpoint

  GET /api/external/GetExternalProducts

  Gerekli Parametreler

  Sipariş Objesini Oluşturmak

  Örnek Sipariş Objesi

        
  {
    "CustomerName": "Christian",
    "CustomerSurname": "Luyindama",
    "CustomerId": "44545",
    "CustomerPhone": "5554443444",
    "CustomerPhone2": "5554443441",
    "Address": "adres bilgisi...",
    "AddressDescription": "adres tarif",
    "Region": "Ataşehir",
    "City": "İstanbul",
    "PaymentMethodId": "3",
    "PaymentNote": "temassız çalışmıyorr",
    "Discount": "20",
    "OrderNote": "ıslak mendil getirin",
    "WebOrderId": "746364",
    "OrderTotal": "20.00",
    "OrderDetails":
       [
         {
         "Quantity": 4,
         "ProductUnitId": 43455,
         "OrderDetailNote": "çıtır olsun",
         "Features":
           [
             {
             "Name": "Soğansız",
             "FeatureId": "322343"
             } ,{...},{...}
           ],
         "IsMenu": "true/false",
         "MenuId": "1",
         "ParentId": "1"
        }
       ]
  }
        

  Sipariş objesi JSON formatında olmalı. Sipariş içinde temel bilgiler, siparişte yer alan ürünler ve bu ürünlere ait bazı bilgiler bulunur. Aşağıda her bir parametre ayrı ayrı açıklanmıştır ;

  Ödeme Yöntemini Belirleme

  Sipariş objesi bu şekilde hazır hale getirilir. Ödeme tipi alanına gelebilecek seçenekler yine adisyo sisteminde kullanılan değerlerden biri ile doldurulmalıdır. Ödeme tipi listesi aşağıdaki gibidir ;


  Hazırlanan Request’i Göndermek

  Örnek Request

  curl -X POST https://ext.adisyo.com/api/external/SaveExternalOrder
          

  Örnek Success Response

          
  {
    "orderId": 66297940,
    "orderTotal": 20.00,
    "discount": -4.00,
    "insertedDate": "2022-06-12T19:33:12.033",
    "errorMessage": null,
    "status": 1
  }
          

  Örnek Fail Response

            
  {
    "orderId": 0,
    "orderTotal": 0.0,
    "discount": 0.0,
    "insertedDate": "0001-01-01T00:00:00",
    "errorMessage": "Sipariş kaydedilirken bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyin veya Adisyo destek ile iletişime
     geçiniz.",
    "status": 0
  }
            

  Http requestinin header alanına ilgili restorana ait x-api-key ve x-api-secret bilgileri girilmiş, sipariş objesi de örnekteki haliyle hazırlanmış şekilde son aşamaya gelinir. Buradan itibaren yapılması gereken ise sadece hazırlanan request’i post metodu ile belirtilen endpoint adresine göndermek.

  Endpoint

  GET /api/external/SaveExternalOrder

  Gerekli Parametreler

  Response Tipleri

  Siparişleri Görüntüleme

  Örnek Request

  curl https://ext.adisyo.com/api/external/GetExternalOrders
        

  Örnek Response

  
          {
            "orders": [
            {
                  "id": 66473932,
                  "waiterName": "Garson1",
                  "deliveryUserName": null,
                  "externalAppName": "Adisyo",
                  "restaurantName": null,
                  "orderTotal": 6,
                  "paymentMethodName": "SetCard",
                  "paymentMethodId": 5,
                  "deliveryTime": null,
                  "discountAmount": 0.00,
                  "currency": "TRY",
                  "orderNote": null,
                  "externalAppId": null,
                  "statusId": 9,
                  "status": "İptal",
                  "orderCancelReason": "Müşteri siparişi iptal etti",
                  "tableName": null,
                  "orderNumber": 100,
                  "taxAmount": 0.44,
                  "insertDate": "2022-06-14T10:19:30.317",
                  "updateDate": "2022-06-14T10:19:30.317",
                  "customerId": 1767682,
                  "customerLatitude": null,
                  "customerLongitude": null,
                  "confirmationCode": null,
                  "integrationRestaurantName": null,
                  "addressId": 1766443,
                  "customer": {
                    "customerName": "Baver Bölüm",
                    "customerSurname": null,
                    "customerEmail": null,
                    "customerId": "1767682",
                    "customerPhone": "5453454545",
                    "customerPhone2": null,
                    "address": "asd",
                    "addressDescription": null,
                    "region": null,
                    "addressHeader": null,
                    "city": null,
                    "company": null,
                    "phoneCode": null,
                    "addressId": 0,
                    "isDefault": null,
                  },
                  "products": [
                  {
                    "id": 213829215,
                    "orderId": 66473932,
                    "quantity": 1.00,
                    "unitPrice": 6.00,
                    "productName": "Türk Kahvesi",
                    "productNote": 66473932,
                    "isMenu": false,
                    "parentId": null,
                    "cost": 0.0,
                    "totalAmount": 6.00,
                    "groupName": null,
                    "groupId": 0,
                    "discountAmount": 0.00,
                    "insertDate": "2022-06-14T10:19:30.333",
                    "description": null,
                    "cancelReason": null,
                    "excludedComposites": null,
                    "excludedItems": [],
                    "features": [
                    {
                      "featureName": "Brownie",
                      "AdditionalPrice": 4.00,
                      "featureId": 2408384,
                      "OrderDetailId": 53455
                    },
                    {
                      "featureName": "Tiramisu",
                      "AdditionalPrice": 4.00,
                      "featureId": 2408376,
                      "OrderDetailId": 53455
                    }
                    ],
                  }
                ],
                "payments": []
               }
              ],
              "result": 1,
              "errorMessage": null,
              "totalOrderCount": 1,
              "pageCount": 1
          }

  İlgili restorantın adisyo uygulamasında yer alan ürün listesini x-api-key ve x-api-secret bilgileri ile ’https://ext.adisyo.com/api/external/GetExternalOrders adresinden çekmek. GET metodu ile istek gönderilmelidir.

  Endpoint

  GET /api/external/GetExternalOrders

  Gerekli Parametreler

  Opsiyonel Parametreler

  Response Tipleri

  Açık Siparişleri Görüntüleme

  Örnek Request

  curl https://ext.adisyo.com/api/external/HemenYoldaOrders
        

  Örnek Response

  
  {
    "orders": [
    {
          "id": 66473932,
          "waiterName": "hemenyolda",
          "deliveryUserName": null,
          "externalAppName": "Adisyo",
          "restaurantName": null,
          "orderTotal": 6,
          "paymentMethodName": "SetCard",
          "paymentMethodId": 5,
          "deliveryTime": null,
          "discountAmount": 0.00,
          "currency": "TRY",
          "orderNote": null,
          "externalAppId": null,
          "statusId": 1,
          "status": "Sipariş Alındı",
          "orderCancelReason": null,
          "tableName": null,
          "orderNumber": 100,
          "taxAmount": 0.44,
          "insertDate": "2022-06-14T10:19:30.317",
          "updateDate": "2022-06-14T10:19:30.317",
          "customerId": 1767682,
          "customerLatitude": null,
          "customerLongitude": null,
          "confirmationCode": null,
          "integrationRestaurantName": null,
          "addressId": 1766443,
          "customer": {
            "customerName": "Baver Bölüm",
            "customerSurname": null,
            "customerEmail": null,
            "customerId": "1767682",
            "customerPhone": "5453454545",
            "customerPhone2": null,
            "address": "asd",
            "addressDescription": null,
            "region": null,
            "addressHeader": null,
            "city": null,
            "company": null,
            "phoneCode": null,
            "addressId": 0,
            "isDefault": null,
          },
          "products": [
          {
            "id": 213829215,
            "orderId": 66473932,
            "quantity": 1.00,
            "unitPrice": 6.00,
            "productName": "Türk Kahvesi",
            "productNote": 66473932,
            "isMenu": false,
            "parentId": null,
            "cost": 0.0,
            "totalAmount": 6.00,
            "groupName": null,
            "groupId": 0,
            "discountAmount": 0.00,
            "insertDate": "2022-06-14T10:19:30.333",
            "description": null,
            "cancelReason": null,
            "excludedComposites": null,
            "excludedItems": [],
            "features": [
            {
              "featureName": "Brownie",
              "AdditionalPrice": 4.00,
              "featureId": 2408384,
              "OrderDetailId": 53455
            },
            {
              "featureName": "Tiramisu",
              "AdditionalPrice": 4.00,
              "featureId": 2408376,
              "OrderDetailId": 53455
            }
            ],
          }
        ],
        "payments": []
       }
      ],
      "result": 1,
      "errorMessage": null,
      "totalOrderCount": 1,
      "pageCount": 1
  }

  İlgili restorantın adisyo uygulamasında yer alan ürün listesini x-api-key ve x-api-secret bilgileri ile ’https://ext.adisyo.com/api/external/HemenYoldaOrders’ adresinden çekmek. GET metodu ile istek gönderilmelidir.

  Endpoint

  GET /api/external/HemenYoldaOrders

  Gerekli Parametreler

  Opsiyonel Parametreler

  Response Tipleri